Consiliul de etică

Peşedintele consiliului de etică Armanu Ana, diretorul Liceul Teoretic Corjeuţi

tel: 0247 57 396, 069 36 7999,

e-mail: armanu.ana@mail.ru


Secretarul consiliului de etică Cuzneț Elena-diretor adjuct învățămint primar

nr de contact: 069276567,

e-mail: cuznet.elena@mail.ru